SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA HYDROIZOLACYJNE

SYSTEM WATERPROOFING SOLUTIONS

Opis

WB BITUMEN KMB 2C– Wysoce elastyczna, dwukomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna,
do izolacji typu ciężkiego-zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi.

 

Zastosowanie:

WB Bitumen KMB 2C może być stosowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków.

• służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji na zewnątrz budynków poniżej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych i pionowych. Izolacje nakłada się szpachlą lub natryskuje.

• może być także stosowany jako pośrednia izolacja (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i mineralnych.

• dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare powłoki na zimno i na gorąco lub powłoki grubowarstwowe).

 

Właściwości:

WB Bitumen KMB 2C to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. WB Bitumen KMB 2C składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

 

Zalety:

• dzięki niewielkiej masie materiału umożliwia szczególnie łatwe szpachlowanie,

• można natryskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,

• dzięki proszkowi reakcyjnemu następuje szybka reakcja,

• bardzo elastyczny dzięki uszlachetnieniu polistyrenem i tworzywami sztucznymi,

• szybko wysycha także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po krótkim czasie odporny na deszcz,

• po wyschnięciu odporny na działanie wody pod ciśnieniem, zakrywa pęknięcia,

• można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie oraz równo wypełnione,

• brak spoin, które powstają w przypadku stosowania folii lub izolacji w rolkach,

• umożliwia przyklejanie płyt ocieplających do betonu, muru i wyschniętych powłok grubowarstwowych,

• ekologiczny system dwuskładnikowy, gdyż nie zawiera rozpuszczalników.

 

Dane techniczne:

Rodzaj: Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

Składniki: Emulsja bitumiczna zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi, proszek reakcyjny

Kolor: czarny

Rozcieńczalnik: Brak

Czas obróbki w temperaturze 20°C: około 1,5 godziny

Gęstość: emulsja lateksowa zawierająca polistyren – około 0,65 g/cm³, ciężar nasypowy proszku reakcyjnego: – około 1,40 g/cm³, gęstość mieszanki – około 0,72 g/cm³

Odporność termiczna: 100°C

Konsystencja: pasta

Sposób nanoszenia: pacą, natryskiwarką

Wodoprzepuszczalność: wodoszczelny w przypadku warstwy o grubości 3 mm, po wyschnięciu wodoszczelny przy ciśnieniu 7 bar

Czas twardnienia: od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża

Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki: nie stosować w temperaturze poniżej +5°C

Grubość warstw: do 8 mm

Czyszczenie: czyściwem do produktów bitumicznych

Składniki szkodliwe dla zdrowia: brak

 

 

 

 

 

  

 

Informacje dodatkowe

Waga 30 kg

Jak możemy Państwu pomóc?

How can we help you?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.

We are here to help you. If you have any questions pertaining to our products and system-based solutions, do not hesitate to call us.

Bądź z nami na bieżąco!

Stay with us on a regular basis!

Subskrybuj nasze kanały i śledź nasze działania oraz dodawaj opinie :)
Subscribe to our channels and follow our activities and add opinions :)

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

Water Block to produkty klasy premium przeznaczone dla klientów ceniących rozwiązania na lata. Długoletnia współpraca technologów z Polski i Szwajcarii pozwoliła na stworzenie kompletnych rozwiązań systemowych dla takich elementów konstrukcyjnych budynku jak balkony, tarasy, dachy oraz fundamenty. Water Block z powodzeniem stosowany jest wszędzie tam, gdzie ważne są takie parametry, jak duża elastyczność, odporność na niskie temperatury, czy wytrzymałość na parcie wody.

Water Block are premium class products designed for customers who value solutions for years. Long-term cooperation of technologists from Poland and Switzerland has allowed us to create complete system solutions for such structural elements of the building as balconies, terraces, roofs and foundations. Water Block is successfully used wherever parameters such as high flexibility, resistance to low temperatures or resistance to water pressure are important.

Godziny otwarcia

Hours opening