SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA HYDROIZOLACYJNE

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Tatry z Water Block-iem”

2. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest Water Block Swiss Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie na ulicy Trakt Lubelski 316, 04-667 Warszawa

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie

www.waterblock.eu, i ogłoszony także

i na profilu Facebook-owym

https://web.facebook.com/waterblock.eu/

w dniach od – 21 sierpnia do 31 października 2018 roku

(do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub firma, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest pracownikiem Water Block Swiss Group Sp. Z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Water Block Swiss Group Sp. Z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) uczestnik musi dokonać zakupów w sklepie internetowym WATER BLOCK na minimum 500 zł brutto

§ 3

NAGRODY

1.

Nagrodą w Konkursie są:

Dwudniowy pobyt  w hotelu Grand Nosalowy Dwór Resort & Spa dla dwóch osób.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,

którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym dokonają zakupów w sklepie internetowym WATER BLOCK na minimum 500 zł brutto.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w losowaniu na żywo oraz mailowo.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@waterblock.eu w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie przekazana w formie vouchera

na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od

przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Water Block Swiss Group sp. z o.o.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie www.waterblock.eu

Jak możemy Państwu pomóc?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

       

Biuro:+48 730 022 290 
Doradca techniczny : +48 730 022 002

biuro@waterblock.eu

02

Bądź z nami na bieżąco!

Subskrybuj nasze kanały i śledź nasze działania oraz dodawaj opinie :)

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

Water Block to produkty klasy premium przeznaczone dla klientów ceniących rozwiązania na lata. Długoletnia współpraca technologów z Polski i Szwajcarii pozwoliła na stworzenie kompletnych rozwiązań systemowych dla takich elementów konstrukcyjnych budynku jak balkony, tarasy, dachy oraz fundamenty. Water Block z powodzeniem stosowany jest wszędzie tam, gdzie ważne są takie parametry, jak duża elastyczność, odporność na niskie temperatury, czy wytrzymałość na parcie wody.

Godziny otwarcia: