WB Bitumen KMB 2C

0 out of 5

393,60 

Masa bitumiczna HYDROIZOLACYJNA

Opis

WB BITUMEN KMB 2C– Wysoce elastyczna, dwukomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna,
do izolacji typu ciężkiego-zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi.

 

Zastosowanie:

WB Bitumen KMB 2C może być stosowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków.

• służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji na zewnątrz budynków poniżej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych i pionowych. Izolacje nakłada się szpachlą lub natryskuje.

• może być także stosowany jako pośrednia izolacja (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i mineralnych.

• dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare powłoki na zimno i na gorąco lub powłoki grubowarstwowe).

 

Właściwości:

WB Bitumen KMB 2C to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. WB Bitumen KMB 2C składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

 

Zalety:

• dzięki niewielkiej masie materiału umożliwia szczególnie łatwe szpachlowanie,

• można natryskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,

• dzięki proszkowi reakcyjnemu następuje szybka reakcja,

• bardzo elastyczny dzięki uszlachetnieniu polistyrenem i tworzywami sztucznymi,

• szybko wysycha także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po krótkim czasie odporny na deszcz,

• po wyschnięciu odporny na działanie wody pod ciśnieniem, zakrywa pęknięcia,

• można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie oraz równo wypełnione,

• brak spoin, które powstają w przypadku stosowania folii lub izolacji w rolkach,

• umożliwia przyklejanie płyt ocieplających do betonu, muru i wyschniętych powłok grubowarstwowych,

• ekologiczny system dwuskładnikowy, gdyż nie zawiera rozpuszczalników.

 

Dane techniczne:

Rodzaj: Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

Składniki: Emulsja bitumiczna zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi, proszek reakcyjny

Kolor: czarny

Rozcieńczalnik: Brak

Czas obróbki w temperaturze 20°C: około 1,5 godziny

Gęstość: emulsja lateksowa zawierająca polistyren – około 0,65 g/cm³, ciężar nasypowy proszku reakcyjnego: – około 1,40 g/cm³, gęstość mieszanki – około 0,72 g/cm³

Odporność termiczna: 100°C

Konsystencja: pasta

Sposób nanoszenia: pacą, natryskiwarką

Wodoprzepuszczalność: wodoszczelny w przypadku warstwy o grubości 3 mm, po wyschnięciu wodoszczelny przy ciśnieniu 7 bar

Czas twardnienia: od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża

Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki: nie stosować w temperaturze poniżej +5°C

Grubość warstw: do 8 mm

Czyszczenie: czyściwem do produktów bitumicznych

Składniki szkodliwe dla zdrowia: brak

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg

Polecane produkty