SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA HYDROIZOLACYJNE

SYSTEM WATERPROOFING SOLUTIONS

Opis

WB INJECTOCREAM to wysokiej jakości, gotowy do użycia, wodny krem iniekcyjny na bazie silanów. W murze przenika do najdrobniejszych kanalików i porów i prowadzi do hydrofobizacji. WB INJECTOCREAM jest stosowany do późniejszej iniekcji w celu ochrony przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Dzięki specjalnej recepturze z wysoką zawartością substancji czynnych może być stosowany w przypadkach przesiąkania wilgoci do 95 %. Ze względu na swą kremową konsystencję, WB INJECTOCREAM może być nakładany bez konieczności wykonywania pracochłonnych prac przygotowawczych, takich jak wypełnianie ubytków.

 

ZASTOSOWANIE:

– Badany i certyfikowany według wytycznych WTA.

– Gotowy do użycia.

– Kremowa konsystencja.

– Nie zawiera rozpuszczalników.

– Działanie hydrofobowe, dlatego nie występuje zatykanie porów.

– Nie jest konieczne uprzednie wypełnianie ubytków.

– Doskonałe właściwości przenikania do najmniejszych kanalików.

– Może być stosowany w przypadkach przesiąkania wilgoci do 95 %.

– Nie tworzy obcych soli. – Bardzo wysokie stężenie substancji czynnej.

– Może być stosowany bezciśnieniowo.

 

DANE TECHNICZNE:

Podstawowe składniki: specjalne silany

Kolor: biały/żółtawy

Temperatura stosowania: od +5°C

Gęstość: ok. 0,89 g/cm3

Konsystencja: pasta

Stężenie substancji czynnej: ok. 82 %

Zużycie: w zależności od grubości ściany

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Uszkodzony stary tynk należy usunąć co najmniej 80 cm powyżej widocznych uszkodzeń spowodowanych wilgocią. Pylące, skruszałe, zniszczone spoiny należy usunąć na głębokość co najmniej 2 cm. W razie potrzeby powierzchnię oczyścić mechanicznie. Wszelkie wykruszenia i otwarte połączenia należy uprzednio wypełnić. Następnie wywiercić w spoinie wspornej poziome otwory o średnicy 12 – 16 mm w odstępach co 8 – 12 cm. Głębokość wywierconych otworów powinna wynosić grubość ściany minus 5 cm (przykładowo: dla ściany o grubości 40 cm głębokość otworu wynosi 35 cm). Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem pozbawionym oleju. Przy wierceniu w dwóch rzędach nie wolno przekroczyć przesunięcia otworów o wysokość 8-12 cm. Zastosowanie WB INJECTOCREAM w betonie komórkowym jest możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Przed zastosowaniem prosimy o skonsultowanie się z naszym Działem Technicznym WB WATER BLOCK.

 

MATERIAŁ:

Za pomocą urządzeń iniekcyjnych 1K lub strzykawek pneumatycznych z lancami iniekcyjnymi WB INJECTOCREAM może być stosowany prawie bezciśnieniowo. Iniekcja odbywa się od końca otworu do jego początku. W tym celu należy wprowadzić lancę do końca otworu, a po uruchomieniu pistoletu iniekcyjnego powoli wysuwać z otworu. Otwór należy całkowicie wypełnić kremem WB INJECTOCREAM. W przypadku dwóch rzędów otworów iniekcję należy rozpocząć od najniższego rzędu.

 

ZUŻYCIE:

ok. 1,5 kg na metr bieżący i m2 przekroju ściany. Przykładowo: dla ściany o grubości 36 cm: 540 g dla ściany o grubości 48 cm: 720 g Do wyliczonej wartości zużycia zalecamy dodanie marginesu bezpieczeństwa wynoszącego co najmniej 10%. Po całkowitym wchłonięciu materiału iniekcyjnego przez mur należy wypełnić otwory zaprawą cementową WATER BLOCK. W celu osuszenia ściany nad obszarem iniektowania należy upewnić się, że nie ma na niej nieprzepuszczalnych farb lub powłok; w razie potrzeby należy je usunąć. Należy zapewnić wystarczające warunki do osuszenia, może być konieczne zastosowanie dodatkowych środków. W zależności od szkód i przyczyny należy podjąć dalsze działania hydroizolacyjne, np. zastosowanie paroprzepuszczalnego tynku renowacyjnego, zewnętrznej lub wewnętrznej hydroizolacji budynku z zastosowaniem produktów WATER BLOCK.

 

  

Jak możemy Państwu pomóc?

How can we help you?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.

We are here to help you. If you have any questions pertaining to our products and system-based solutions, do not hesitate to call us.

Bądź z nami na bieżąco!

Stay with us on a regular basis!

Subskrybuj nasze kanały i śledź nasze działania oraz dodawaj opinie :)
Subscribe to our channels and follow our activities and add opinions :)

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

Water Block to produkty klasy premium przeznaczone dla klientów ceniących rozwiązania na lata. Długoletnia współpraca technologów z Polski i Szwajcarii pozwoliła na stworzenie kompletnych rozwiązań systemowych dla takich elementów konstrukcyjnych budynku jak balkony, tarasy, dachy oraz fundamenty. Water Block z powodzeniem stosowany jest wszędzie tam, gdzie ważne są takie parametry, jak duża elastyczność, odporność na niskie temperatury, czy wytrzymałość na parcie wody.

Water Block are premium class products designed for customers who value solutions for years. Long-term cooperation of technologists from Poland and Switzerland has allowed us to create complete system solutions for such structural elements of the building as balconies, terraces, roofs and foundations. Water Block is successfully used wherever parameters such as high flexibility, resistance to low temperatures or resistance to water pressure are important.

Godziny otwarcia

Hours opening