WB Duo Flex 10KG

221,40 zł brutto

Elastyczna izolacja przeciwwodna na bazie wodnej dyspersji tworzyw sztucznych.

ILOŚĆ:

OPIS PRODUKTU

Hydroizolacja o zwiększonej elastyczności:

WB DUO FLEX to elastyczna izolacja przeciwwodna na bazie wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Tworzy doskonale przylegającą i szczelną powłokę na elementach narażonych na działanie wody oraz umożliwia pokrycie pęknięć i rys. Odporna na promienie UV, chlorowaną wodę, oleje, benzynę, ścieki komunalne itp. Hamuje proces karbonatyzacji betonu, nie powoduje korozji stali. Dzięki niskiemu oporowi dyfuzji pary wodnej umożliwia odparowanie wody z konstrukcji zawilgoconych. Do stosowania w poziomie i w pionie na powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Jako hydroizolację na balkonach lub tarasach najlepiej stosować wraz z membraną WB MEMBRANE.

 

 

Zastosowanie:

  • Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym
  • Szczelna izolacja przeciwwodna fundamentów i piwnic
  • Wodoszczelna izolacja zbiorników wodnych
  • Izolacja łazienek, kabin prysznicowych
  • Uszczelnianie zbiorników na nieczystości komunalne, gnojowicę
  • Ochronna warstwa przeciwwodna powierzchni betonowych narażonych na działanie substancji chemicznych np. jonów chlorkowych, soli siarczanowych
  • Uszczelnianie wysypisk śmieci

Przekrój warstw hydroizolacyjnych tarasu w systemie Water Block:

 

 

Wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak szczelnym materiałem jest nasz WB Duo Flex zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia hydroizolacją WB DUO FLEX muszą być nośne, zwięzłe, suche bądź matowo wilgotne, oczyszczone z pyłów, kurzu, pleśni, glonów, mchów, starych, łuszczących się powłok, oleju, mleczka cementowego, rdzy, wykwitów, nacieków, powłok bitumicznych oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Wszelkie ubytki i nierówności należy wygładzić zaprawą cementową Podłoża silnie chłonne i zawierające gips należy zagruntować gruntem głębokopenetrującym WB Primer. Podłoża o normalnej chłonności nie wymagają gruntowania. Odpowiednio przygotowane i wysezonowane powierzchnie należy zwilżyć wodą.

Przygotowanie produktu:

Przed połączeniem części płynnej z proszkiem reakcyjnym oba komponenty należy dobrze wymieszać. Mieszanka daje się mieszać zarówno ręcznie jak i przy pomocy mieszadła. Występujące grudki należy bezwzględnie wymieszać. Materiał należy przerabiać bezpośrednio po wymieszaniu, gdyż z upływem czasu gęstnieje w wyniku hydratacji cementu. Sposób użycia: Hydroiozlację WB DUO FLEX nanosić na podłoże za pomocą pędzla, pacy stalowej lub urządzenia natryskowego. Pierwszą cienką warstwę nanosić mocno wcierając w podłoże w celu zamknięcia porów. Ewentualną drugą warstwę aplikować dopiero po związaniu pierwszej warstwy (po ok. 4 godzinach). W jednej aplikacji grubość warstwy nie może przekraczać 2 mm (zalecana 1 mm) zaś łączna grubość wszystkich naniesionych warstw nie może być mniejsza niż 2 mm. Wygładzanie powierzchni pacą stalową można wykonywać w ciągu kilku minut od nałożenia masy. W narożnikach pionowych i poziomych oraz w szczelinach dylatacyjnych wtopić dodatkowo taśmy uszczelniające WB Tape. Nie aplikować preparatu podczas opadów atmosferycznych. Chronić świeżo wykonane powłoki przed deszczem i mrozem przez około 12 godzin. W warunkach szczególnie gorących i suchych chronić przed szybkim wysychaniem wilgotnymi matami. Układanie okładzin ceramicznych można rozpocząć po upływie 4-5 dni.

Narzędzia:

Wiertarka z mieszadłem, pędzel, paca stalowa, urządzenie natryskowe. Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po pracy. Po stwardnieniu resztki zaprawy usuwać tylko mechanicznie.

Przechowywanie i transport: Hydroizolację WB DUO FLEX należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Czas składowania:

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Opakowanie:

10 kg
Wydajność:

0,5 do 0,6 kg/m2 na mm grubości warstwy

 

 

Zabezpieczenie płyty konstrukcyjnej tarasu wraz z wywinięciem na pion: WB Duo Flex

Hydroizolacja fundamentów : WB Duo Flex

 

 

 

KĄCIK INSTRUKTAŻOWY – zobacz