8

maj

KARBONATYZACJA BETONU – Co to jest i jak zapobiegać powstawaniu.

Stosowany do konstrukcji beton powinien wyróżniać się niezawodną trwałością – i to w różnych warunkach środowiska. W przeciwnym razie może dojść do jego korozji oraz osłabienia struktury. Karbonatyzacja betonu należy do jednego z rodzajów korozji. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest karbonatyzacja betonu?

Karbonatyzacja betonu to proces, który dotyka zewnętrznej strony konstrukcji wykonanej z betonu. Zachodzi ona stopniowo pod wpływem dwutlenku węgla, który ma negatywny wpływ na strukturę betonu. W efekcie ekspozycji na CO2 dochodzi bowiem do powstania CaCO3 znanego powszechnie jako węglan wapnia.

Karbonatyzacja betonu – skutki

Węglan wapnia nie powoduje degradacji struktury betonu, aczkolwiek zmienia on jego odczyn pH. Pod wpływem CaCO3 spada ono poniżej 9 pH, przez co zaczyna się powolny proces niszczenia powierzchni stali zbrojeniowej. W efekcie zaczyna ona pokrywać się rdzą, która z czasem prowadzi do uszkodzenia betonu. To z kolei może spowodować złuszczenie wykonanej z betonu otuliny, przez co dojdzie do odsłonięcia zbrojenia.

Karbonatyzacja wapna – co to?

Podobnie, jak i w przypadku betonu zachodzi ona w trakcie relacji chemicznej pomiędzy wodą a dwutlenkiem węgla. W efekcie dochodzi do wiązania wapna. Skutkiem karbonatyzacji jest więc stwardnienie tego materiału, tak jak ma to miejsce w przypadku krystalizacji zaprawy, która traci wodę. W porównaniu do niego proces karbonatyzacji zachodzi znacznie wolniej. Warto również zaznaczyć, że zwykle obejmuje on swoim zasięgiem wyłącznie część zaprawy. W przypadku warstw położonych głębiej – proces ten może potrwać latami. Warto także wspomnieć o tym, że karbonizacja dotyka powłok wapiennych, w tym farb. Na powłokach, które zasychają za szybko, można zaobserwować tzw. spalanie farby. To spowoduje, że farba wapienny będzie się ścierać. Z drugiej jednak strony, jeżeli będzie ona zasychać za wolno – powłoka stanie się szklista i utraci swój biały kolor.

Karbonatyzacja cementu – co to?

Karbonatyzacja cementu to proces, który następuje wskutek dwutlenku węgla i wodorotlenku wapnia. W wyniku zachodzące pomiędzy nimi reakcji chemicznej dochodzi do powstania cząsteczek wody i węglanu wapnia. Ten ostatni, podobnie jak i w przypadku betonu – obniża poziom pH cementu, co stanowi poważne zagrożenie dla zewnętrznych wylewek. W połączeniu z kwaśnymi deszczami karbonatyzacja cementu może zakończyć się korozją żelbetu.

Jak zapobiec karbonatyzacji?

Proces karbonatyzacji dotyka głównie materiałów, które są podatne na działanie CO2. Dlatego skutecznym sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest zakup produktów o dobrej jakości. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym każdy beton posiada określoną klasę karbonatyzacji. W celu jej określenia przeprowadza się badanie karbonatyzacji betonu, które polega na rozprowadzeniu na przełomie betonu preparatu wskaźnikowego. Można tego dokonać poprzez zastosowanie testu fenoloftaleinowego lub tzw. Rainbow–Test. Zapobieganie karbonatyzacji polega również na tym, by w trakcie wiązania betonu zapewnić mu odpowiednich warunków. W tym celu zaleca się stosowanie otulin na zbrojeniu, co zapobiegnie pękaniu betonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RELATED

Posts